Dans

Kathak

Indisk danslek

Bollywood Fitness

Möhippa

Förutom klassisk indisk dans och kathak är Veronica intresserad av dans i alla dess olika former och uttryck. Hennes egna dansverk utgår ofta ur rörelsebegreppet autenthic movements och hon har skapat föreställningar som: “SIDEN – lager av erfarenhet” där hon blandade olika dansanta uttryck.

År 2002 fick Veronica ett forskningsstipendium på Chisenhale Dance Space i London, där hon utforskade rörelse, dans, tyg och ljussättning.

Kroppen, rörelsen och det visuella uttrycket är hörnstenar i hennes konstnärliga uttryck men Veronica brinner också för det pedagogiska arbetet. Hon är utbildad barndanspedagog från Dans och Cirkushögskolan i Stockholm där hon också har utbildat sig inom, kleinteknik, pilates, dansfilm, koreografi för barndansproduktion samt kursen Många kulturers dans. Veronica undervisar barn och vuxna i Skapande dans enligt Labans modell och hon är utbildad på SMI (30 hp) i Skapande dans.

Veronica undervisar i dansimprovisation och kroppsmedvetenhet och danspedagogik i Indien.

Veronica arbetar också som producent och projektledare för föreningen Den Asiatiska Dansakademin www.denasiatiska.se