Kathak

Kathakdans kan vara allt från den eldigaste dansshowen till en lyrisk bön.

Traditionellt var kathak en solodans, kammardans, där dansaren underhöll och utbildade sin publik i filosofiska, religiösa och poetiska frågor. Som all klassisk dans från Indien så är den en tolkning av Bharatya Natya Shastra och har sitt ursprung i templen. Kathakdansare omnämns redan i det indiska eposet Mahabharata där kathakarer var kringvandrande historieberättare. Men i och med Mogulernas ankomst till norra Indien och med dem den nya religionen islam omformades dansen till en hovdans.

Dagens kathakdans kan framföras som solodans eller i en gruppkoreografi. På en stor scen eller i ett mer intimt sammanhang. Kathakdans dansas till hindustani musik där tablatrumman och kathakdansaren utmanar varandra i rytmiska dueller. Kathakdans uppstår i mötet mellan dansare och musiker.

Men kathak är också en dansteknik och ett konstnärligt uttryck. Behärskar du den så kan du dansa till all form av musik eller i tystnad.

Kathakdans är en ytterst förfinad dansform som kräver många år av träning för att behärska. Med dansen får du musikalitet, känsla för rytm, poesi, kroppskontroll och lyriska vackra rörelser.

Har man en gång fångats av ljudet av dansbjällrorna så glömmer man dem aldrig…

Klicka HÄR om du vill läsa mer om kathakdans.